Type alias OutputMetadata

OutputMetadata: PartialJSONObject

Cell output metadata.